ベトナムでの転職支援問い合わせ

Trao đổi chuyển việc

Chuyên gia tư vấn nghề nghiệp tại Việt Nam sẽ giúp bạn với bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào bạn có thể có trong suốt sự nghiệp tại Việt Nam .

Xin cứ thoải mái liên lạc với chúng tôi. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua email, điện thoại hoặc Skype.

090-6299930 (JP・EN)

090-9820998 (Tiếng việt・JP)

Mẫu đăng ký

*Thông tin bắt buộc

Điều kiện công việc

Nếu bạn đã có CV xin việc, xin vui lòng chia sẻ với chúng tôi

Upload File