​Grasp!会社概要、サービス内容、ビジョン、ミッション、バリュー

ベトナムの採用支援Grasp!の会社概要

Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Nội dung kinh doanh

Định hướng phát triển

■Về việc bảo mật thông tin cá nhân:

Grasp! xử lí và bảo mật thông tin cá nhân của Quý khách hàng theo đúng quy định về bảo mật thông tin cá nhân của Pháp luật Nhật Bản.
Grasp! cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của Ứng viên và Nhà tuyển dụng. Không cung cấp hoặc chia sẻ bất kỳ thông tin nào với bên thứ ba khi chưa được sự đồng ý của Ứng viên.

Link tham khảo:http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=130